Na czym polegają okresowe kontrole techniczne drabin i rusztowań?

Dodane przez      04/12/2022 11:22:13    0 Komentarzy
Na czym polegają okresowe kontrole techniczne drabin i rusztowań?

Urządzenia techniczne, takie jak drabiny i rusztowania powinny być poddawane wszelkim przeglądom kontrolnym. To jak często mają być one przeprowadzane, zależy przede wszystkim od zakresu i częstotliwości realizowanych prac, które określa producent w dołączonej dokumentacji. Przeglądy techniczne wszystkich urządzeń są niezwykle ważne, przede wszystkim jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracowników, ale także w celu zapobiegania wielu usterek i problemów związanych z użytkowaniem. 

W jaki sposób wykonuje się okresowe kontrole techniczne drabin i rusztowań?

Instrukcje wraz z przepisami BHP powinny być zawarte we wszystkich urządzeniach technicznych, z którymi pracownicy mają do czynienia na co dzień. Według zaleceń powinno się kontrolować stan techniczny drabin i rusztowań średnio raz w miesiącu. Pozwoli to wyeliminować wszelkie usterki oraz nieprawidłowości związane z korzystaniem wyżej wymienionych urządzeń. Najczęściej podczas prac technicznych wykorzystywane są drabiny aluminiowe, które podlegają określonym normom, jeżeli chodzi o ogólny stan diagnostyczny. Dotyczy to m.in.:

 • analizy wzrokowej stanu technicznego,

 • kontroli naklejek informacyjnych,

 • weryfikacji elementów łączonych, czyli podzespołów ruchomych, nitowanych lub skręcanych,

 • sprawdzenia zainstalowanych haków, pasków oraz innych części zaczepnych,

 • oszacowania jakości oraz uwzględnienia zużycia poślizgów na nóżkach.

Należy pamiętać również o sprawdzeniu jakości profili, z których została wyprodukowana drabina. Elementy takie jak: szczeblestabilizatory czy pobocznice  powinny być pozbawione wszelkich wad i usterek, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników. 

Kontrola rusztowań aluminiowych

Takiej samej kontroli powinny podlegać także rusztowania aluminiowe, które stosowane są przy pracach na wysokościach. W skład okresowej kontroli tego typu urządzeń wchodzi stan m.in.:

 • jakości podłoża,

 • prawidłowego posadowienia rusztowania,

 • siatki konstrukcyjnej,

 • stężeń, zakotwień oraz pomostów roboczych i zabezpieczających,

 • podestów komunikacyjnych oraz blatów włazowych

 • urządzeń piorunochronnych,

 • usytuowania względem linii wysokiego napięcia,

 • ogólnych zabezpieczeń całego rusztowania.

Kontrola drabin i rusztowań - na co należy zwrócić uwagę?

Podczas przeglądu stanu drabin i rusztowań należy uwzględnić przede wszystkim typ urządzenia, wykorzystanie oraz jego konstrukcję. Przykładowo,  drabiny aluminiowe rozkładane posiadające szeroki rozstaw, muszą być sprawdzone pod względem zabezpieczeń, które mogą ograniczyć nagłe rozsunięcie. To samo dotyczy rusztowań, które muszą być sprawdzane okresowo odnośnie ich wyprofilowania, a także poprawnego zamocowania śrub. Wszystkie elementy konstrukcyjne, podczas wykonywania prac na wysokościach, muszą być uprzednio skontrolowane. Tylko w taki sposób uchroni to pracowników przed wypadkiem na budowie. Dodatkowo nie wykonując przeglądu wielu podzespołów, jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo związanie z eksploatacją rusztowania. 

Pamiętaj o regularnej dokumentacji

Dokonując okresowej kontroli drabin i rusztowań należy pamiętać o kwestii związanej z odpowiednią dokumentacją. Dopuszczenie urządzeń technicznych do użytku możliwe jest tylko wtedy, gdy osoba upoważniona dokona odbioru technicznego wyżej wymienionych urządzeń. Co ważne, osoba odbierająca rusztowanie oraz stan faktyczny drabiny, bierze na siebie całą odpowiedzialność przede wszystkim za pracowników, którzy będą użytkować urządzenia budowlane. Okresowe kontrole techniczne drabin i rusztowań przeprowadzane są głównie ze względów bezpieczeństwa, które jasno określają podstawowe przepisy BHP.

Udostępnij post:

* Nazwa
* E-mail: (Nie opublikowano)
   Strona (Adres strony z http://)
* Komentarz
Wprowadź kod