Ergonomia w pracy na wysokościach

Dodane przez      10/22/2021 09:39:40    0 Komentarzy
Ergonomia w pracy na wysokościach

Zwyczajowo drabina aluminiowa może być używana tylko do krótkotrwałej, niewymagającej fizycznie pracy. Z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy na drabinach należy w szczególności przestrzegać następujących zasad:

 • na drabinie nie wolno podnosić ani przenosić żadnego ładunku; 

 • każda drabina powinna być sprawdzana przed użyciem;

 • ustawienie powinno być stabilne, najlepiej zaczepione w bezpieczny sposób;

 • drabiny wieloczęściowe muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się;

 • drabiny magazynowe należy ustawiać tak, aby trzy szczeble wystawały ponad powierzchnię, o którą jest oparta;

 • ok. 75 stopni powinien wynosić kąt nachylenia drabiny w stosunku do podłoża.

Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania regularnych kontroli drabin. Drabina magazynowa powinna mieć przeprowadzane kontrole co najmniej raz w roku. Pracownik powinien dokonać podstawowej kontroli drabiny przed każdym użyciem.

Ergonomia pracy na wysokościach

Należy pamiętać, że na drabinie nie wolno wykonywać żadnych prac przy użyciu narzędzi pneumatycznych, pił łańcuchowych i innych niebezpiecznych narzędzi. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pracy na wysokości są głównie konstrukcje techniczne, typu.:

 • barierki i ogrodzenia

 • balustrady i siatki zabezpieczające,

Tam, gdzie istnieje ryzyko wpadnięcia do zagłębienia lub dziury, ważne jest zabezpieczenie takich miejsc, np. poprzez przykrycie przykrycia, siatką, lub zasypanie. Upadek z wysokości od dawna jest jedną z najczęstszych przyczyn śmierci pracowników nie tylko w Europie, ale także na całym świecie. W większości śmiertelnych przypadków upadku z wysokości winą jest niedostateczne zabezpieczenie i brak poszanowania bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Bardzo ważne jest dla odpowiedniej ergonomii pracy, aby samemu nie przenosić drabiny, a starać się ją przesuwać, co chroni kręgosłup pracowników przed nadwyrężeniem. Detale znajdujące się na drabinach, w typie rolek na nogach, są bardzo przydatne w takich sytuacjach. Na drabinie może przebywać tylko jedna osoba. Zabroniony jest transport dużej drabiny magazynowej przez jedną osobę. Drabinę stawiamy zawsze na równej płaskiej powierzchni. Pracując na drabinie, należy starać się wykonywać czynności przodem do stanowiska pracy. Wykonując czynności w pozycji wyprostowanej, pracownicy unikają przeciążeń kręgosłupa. Wchodząc i schodząc z drabiny, należy przestrzegać zasady „prawa ręka - lewa noga”.

Sprzęt ochrony osobistej podczas pracy na drabinach magazynowych

Pozostałe środki ochrony przed upadkiem z wysokości stosuje się samodzielnie lub w połączeniu z innymi systemami bezpieczeństwa, zawsze zgodnie z instrukcjami producenta. Należą do nich na przykład:

 • pasy pozycjonujące,

 • liny bezpieczeństwa,

 • karabinki,

 • szelki bezpieczeństwa.

Badania lekarskie do pracy na wysokości

Praca na wysokości to wg § Rozporządzenia MPiPS z 26 września 1997 r. praca wykonywana na powierzchni znajdującej co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, w którym nie ma przeciwwskazań do pracy na wysokościach.

Istotne kwestie bezpieczeństwa 

Drabiny magazynowe i drabiny aluminiowe, powinny być używane tak, aby nieustannie była zagwarantowana możliwość bezpiecznego uchwycenia poręczy, oraz wsparcia pracownika. Jeśli wymagane jest przeniesienie ładunku na drabinie, nie może to eliminować bezpiecznego trzymania się poręczy przez pracownika. Drabiny przenośne powinny być należycie zabezpieczone za pomocą urządzeń antypoślizgowych, przed przemieszczaniem się w trakcie ich użytkowania. 

Share This Post :

Zostaw komentarz

* Nazwa
* E-mail: (Nie opublikowano)
   Strona (Adres strony z http://)
* Komentarz
Wprowadź kod